sabadgardan-logo

برنده این سرمایه‌گذاری شمایید

با شرکت در آزمون ریـسـک سـنجـی، از آگـاه
پیشنهاد سرمایه‌گذاری اختصاصی دریافت کنید

فرمول موفقیت خود در سرمایه‌گذاری را کشف کنید!

برای موفقیت در بازار سرمایه، مسیر یکسانی برای همه وجود ندارد. هر فرد با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، باید نقشه اختصاصی سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد. آگاه به شما برای ترسیم این نقشه کمک خواهد کرد.

با شرکت در آزمون ریسک‌سنجی و پاسخ به ۱۰ سوال می‌توانید:

  • به میزان ریسک‌پذیری خود در سرمایه‌گذاری پی ببرید
  • استراتژی شخصی سرمایه‌گذاری دریافت کنید
  • در دوره آموزش رایگان سرمایه‌گذاری شرکت کنید

شروع آزمون ریسک‌سنجی

مرحله بعد ←

1. دیدگاه شما هنگام انجام یك سرمایه‌گذاری چیست؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

2. افق زمانی سرمایه‌گذاری شما چقدر است؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

3. باتوجه به افق زمانی مدنظر در سوال 2،انتظار شما از بازدهی سرمایه گذاری چقدر است؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

4. سرمایه‌ای که قصد دارید برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهید از چه محلی تامین شده است؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

5. تجربه سرمایه‌گذاری پیشین خود را چگونه توصیف می‌کنید؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

6. فکر ميكنید تا چه حد برای تامین هزینه‌های معمول زندگي تان به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته باشید؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

7. معمولاً وضعیت پس انداز شما به چه صورت است؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

8. برنامه شما برای آینده‌ی این سرمایه‌گذاری از چه نوع است؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

9. رفتار شما در شرایط زیان چگونه است؟

→ مرحله قبل
مرحله بعد ←

10. میزان آشنایي شما با سرمایه‌گذاری در بازار بورس چقدر است؟

→ مرحله قبل